Gafsad Denetim Kurulu Birimi sayfasını inceliyorsunuz.
6 sene önce yayınlandı.
Toplam 3.864 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

Denetim Kurulunun Oluşturulması
Madde

Therefore, labs wish to dilute samples to be in a position not to break their gear or mess this up. You ought to check if there any information like your final name on every page with the goal of identity. We from which you’ll be able to get the best writing services in several locations although there are a range of companies offering laboratory report writing services. You should say whether there’s something about the experiment which could possibly be improved on. Highlight read my essay the points that you’ve obtained from the experiment that’s linked to your conclusions. The report should have a structure which permits readers to comprehend. Together with that, if differs from what you’ve ordered, you will always ask a revision that is completely free and find a biology report illustration almost in almost no time.

14)
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden boşalma olursa, genel kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15)
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirtilen ilke ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor biçiminde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.продвижение сайтов недорого в ростовепессимизация сайтакакие кисти для макияжа лучше