Gafsad Disiplin Kurulu Birimi sayfasını inceliyorsunuz.
6 sene önce yayınlandı.
Toplam 4.444 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

Disiplin Kurulunun Oluşturulması
Madde 16)
Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17)
a. Dernek disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar. Hazırlanan bu yönetmeliği ve daha sonra sözü geçen yönetmelikte yapılacak değişiklikleri yönetim kurulunun onayına sunar.
b. Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında yönetim kurulunca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü durumlarda disiplin yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir üyenin üyelikten çıkarılmasını yönetim kuruluna önerebilir.

Disiplin kurulu, en az on üyenin başvurusu üzerine veya yönetim kurulunca toplantıya çağrılabilir. Çağrı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya gelmeyen üye disiplin kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması, diğer disiplin kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklarla saptanır ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur.застеклить балкон стоимостьесли мужчина боится женщинуapp for instagram videos