Gafsad Yarışmalar sayfasını inceliyorsunuz.
6 sene önce yayınlandı.
Toplam 12.494 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. – GAFSAD
Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Gaziantep”
Şartnamesi

KONU: “Dört Mevsim Gaziantep”tir.

DÜZENLEYEN KURUM: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. – GAFSAD Fotoğraf Yarışması -Dört Mevsim Gaziantep”; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ve Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) tarafından düzenlenmiştir ve yürütücülüğü de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ve Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

AMAÇ: Fotoğraf aracılığı ile Gaziantep ilinin sınırları içinde doğal, kültürel ve tarihsel özellikleri ve yaşamı anlatan “Dört Mevsim Gaziantep” üst başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması “İlkbahar”, “Yaz”, “Sonbahar” ve “Kış” olmak üzere dört alt başlığı içermektedir. Kentimizin tanınmasını sağlamak, ilimize ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmaları fotoğraf kullanılarak anlatılacaktır. Kentimizin fotoğraf yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel, coğrafi yapısının, yaşamın belgelenmesidir.
Yarışma sonunda derece ve sergileme ile ödüllendirilen fotoğraflar kitap haline getirilecektir.

YARIŞMANIN KATEGORİ/BÖLÜMLERİ: Gaziantep’in kendine özgü “kent Karakteristiği”ni ortaya koyan ve dört mevsimini (İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir bölüm olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar sayısal (dijital) kategoride her bölüm için en fazla 4 (dört) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
1. Bölüm: Sayısal: Yaz (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DY; Gaziantep’te Yaz ayını betimleyen fotoğraflar;
2. Bölüm: Sayısal: Sonbahar (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DS; Gaziantep’te Sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar;
3. Bölüm: Sayısal: Kış (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DK; Gaziantep’te Kış aylarının görüntüleneceği fotoğraflar.
4. Bölüm: Sayısal: İlkbahar (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DI; Gaziantep’in İlkbahar hallerinin görüntüleneceği fotoğraflar.

KATILIM KOŞULLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcileri ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Katılımcılar her kategori için birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
6- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
7- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Gaziantep ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
8- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
9- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/…/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlar…) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
12- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
13- Yarışmada ödül ve sergileme kazan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyaları (ham halleri) katılımcı tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yarışma Sekreteryası/İletişim adresine veya GAFSAD’a CD/DVD/Taşınabilir bellek kartı’na kayıtlı olarak elden teslim edilecek veya posta/kargo/kurye ile ya da WeTransfer ile gönderilecektir.
14- Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla değişiklikler yapabilir.
15- Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
16- Yarışma sonuçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş.’nin www.gazikulturas.com ve GAFSAD’ın www.gafsad.org adresi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
• Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. ve GAFSAD kurumlarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj, afiş vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ve GAFSAD’da izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ve GAFSAD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan eserler, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ALBÜM: Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 200 adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacaktır. Albümden ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1. Bölüm: Yaz için > DY; 2. Bölüm: Sonbahar için > DS ve 3. Bölüm: Kış için > DK; 4. Bölüm: İlkbahar için > DI;).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının İlkbahar’da çektiği 1 no’lu “çiçekler açınca” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDI1_cicekler_acinca” gibi olabilir…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ve GAFSAD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01 Haziran 2017
Son Katılım Tarihi : 31 Mayıs 2018 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 08-10 Haziran 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 12 Haziran 2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 30 Haziran 2018

SEÇİCİ KURUL:
A. Beyhan ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. 9 Eylül Üni. GSF Fotoğraf Bölümü
A. Muhammet BAYRAKTAROĞLU Prof. Dr. Trakya Üni. GSF Öğretim Üyesi
Arif Ziya TUNÇ Prof. Dr. Eylül Üniv. Eğitim Fakültesi Resim bölümü
Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. 19 Mayıs Üni. GSF Resim Bölümü.
Osman ÜRPER Doç. Dr. Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü.
Simber ATAY Prof. Dr. 9 Eylül Üni. Fotoğraf Bölüm Başk.
Halil GÜL GAFSAD Y.K. Saymanı.
Halil İbrahim YAKAR Gaziantep Üni. Fen Fak. Ed. Böl. Bşk. Gazi Kültür AŞ Genel Müd.
Hasan YELKEN GAFSAD YK Başkanı
Seçici kurul, en az beş üye ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER

ÖDÜLLER (Her bölüm için):
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon 750.- TL
Sergileme / Satın Alma (Toplamda en fazla 200 eser) 100.- TL

Düzenleme Kurulu:
Hasan YELKEN: hasanyelken27@gmail.com
Halil İbrahim YAKAR: halilibrahimyakar@gmail.com
Halil GÜL
Şinasi ÖZKILIÇ

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş.
Hatice VURAL
Telefon: 0342.241 44 00-19
E-posta: haticevural27@hotmail.com

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2018-002 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

anladimistemiyorumapps that lend you moneyпневмопістолетinstant credit com