Gafsad Denetim Kurulu Birimi sayfasını inceliyorsunuz.
5 sene önce yayınlandı.
Toplam 2.901 Defa Okundu.
gafsad271988 Yayınladı.
Sayfayı Paylaşmak İstermisiniz?

Denetim Kurulunun Oluşturulması
Madde 14)
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden boşalma olursa, genel kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15)
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirtilen ilke ve yöntemlere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor biçiminde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.